TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
0905.102.359 - NGỌC VĂN
  • SUV Đậm chất sống
  • Toyota Rush
  • Mua xe chất nhận quà khủng tại Toyota Đà Nẵng
  • Toyota Wigo
  • Toyota Alphard

Fortuner

Fortuner 2.7V 4X4 AT
Giá: 1,230,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
Fortuner Legender 2.8V 4X4 AT
Giá: 1,426,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
Fortuner Legender 2.4V 4X2 AT
Giá: 1,195,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
 Fortuner 2.8V 4x4 AT
Giá: 1,388,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
 Fortuner 2.7V 4x2 AT
Giá: 1,130,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
Fortuner 2.4G 4x2 AT
Giá: 1,080,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
Fortuner 2.4G 4x2 MT
Giá: 995,000,000 VNĐ
TP KINH DOANH: NGỌC VĂN ĐT: 0905.102.359
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TP KINH DOANH: NGỌC VĂN
ĐT: 0905.102.359

DÒNG XE TIÊU BIỂU

Tư vấn miễn phí (24/7) 0905.102.359